آرشیو ماهانه : آذر ۱۳۹۵

روتاری جوینت مخصوص بخار

صنعت نساجی

در صنعت نساجی برای خشک کردن پارچه های مرطوب که با بخار گرم می شود . با استفاده از اتصالات سری ۲۰۰۰ و سری ۷۰۰۰ برای انتقال بخار  از لوله های ثابت به سیلندر دوار استفاده کرد. سری ۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ با دارا بودن سیل گرافیت مخصوص تحمل تا دمای ۳۵۰ درجه را دارد.

صنعت کاغذ

در بخش کاغذ؛ جهت خشک کردن کاغذ مرطوب باید رول گرم شود. برای گرم این رول؛ روغن داغ یا بخار استفاده شده است. روتاری جوینت های  سری ۲۰۰۰ و سری ۷۰۰۰ برای اتصال این لوله های ثابت به رول چرخشی بدون هیچ گونه نشتی در دمای بالا.