روتاری جوینت مخصوص آب سری ۱۰۰۰

روتاری جوینت سری 1000 مخصوص آب

برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

توضیحات محصول

روتاری جوینت مخصوص آب سری ۱۰۰۰

روتاری جوینت مخصوص آب سری ۱۰۰۰ یک شیر منتقل کننده سیال(هوا،آب،بخار…)به صورت(سرد و گرم) میباشد که جهت استفاده در مواردی که قسمتهایی از دستگاه میبایست در حال چرخش ،انتقال سیال انجام شود به کار می رود.

جهت دریافت کاتالوگ کلیک کنید

روتاری جوینت

روتاری جوینت مخصوص آب سری ۱۰۰۰

 

روتاری جوینت

روتاری جوینت

 

روتاری جوینت

روتاری جوینت

 

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت

روتاری جوینت